banner

לצפיה בתוכנית הכנס המלאה והתקצירים לחץ כאן
לצפיה ברשימת הפוסטרים והתקצירים לחץ כאן
לוחות זמני הכנס השנתי של חיפ”ק 2017
רישום, כיבוד, ביקור בתערוכה וצפייה בפוסטרים 08:00-09:00
מליאת פתיחה 09:00-10:15
תודות וברכות 09:00
יו”ר חיפ”ק, פרופ’ אביב גולדברט
חלוקת פרסי הצטיינות לעבודות מחקר של מתמחים וחלוקת מענקי מחקר לשנת 2017 09:10
,הענקת אות יקיר חיפ”ק לפרופ’ אשר טל, מציג: פרופ’ דודי גריינברג
הרצאת יקיר חיפ”ק 09:45
הפסקה, כיבוד, ביקור בתערוכה וצפייה בפוסטרים 10:15-10:45
  1-6 הרצאות במושבים מקבילים 10:45-12:15 
מושב מחלות זיהומיות I 1.
מושב רפואת ריאות וטיפול נמרץ 2.
מושב אימונולוגיה, אלרגיה וראומטולוגיה 3.
מושב רפואה דחופה 4.
מושב אנדוקרינולוגיה 5.
מושב גסטרואנטרולוגיה ותזונה 6.
הפסקה, ביקור בתערוכה וצפייה בפוסטרים 12:15-12:30
7-12 הרצאות במושבים מקבילים 12:30-14:00
מחלות זיהומיות II 7.
נושאים נבחרים ברפואת ילדים 8.
נוירולוגיה והתפתחות הילד 9.
סוגיות בעד ונגד באנדוקרינולוגיה 10.
 המטולוגיה ונפרולוגיה 11.
ניאונטולוגיה 12.
ארוחת צהרים 14:00-15:00