banner

תוכנית ולוחות זמני הכנס 

לצפיה בתוכנית המלאה לחץ כאן

לצפיה בתוכנית הפוסטרים לחץ כאן

לוחות זמנים

 08:00-09:00 רישום, כיבוד, ביקור בתערוכה וצפייה בפוסטרים 
 09:00-10:15 מליאת פתיחה
תודות וברכות, יו”ר חיפ”ק, פרופ’ אביב גולדברט
חלוקת פרסי הצטיינות לעבודות מחקר של מתמחים וחלוקת מענקי מחקר לשנת 2016
הענקת אות יקיר חיפ”ק לפרופ’ עמוס עציוני
10:15-10:45 הפסקה, כיבוד, ביקור בתערוכה וצפייה בפוסטרים
10:45-12:15 הרצאות במושבים מקבילים 1-6
מחלות זיהומיות I
המטולוגיה
גסטרואנטרולוגיה
ניאונטולוגיה
רפואת ריאות וטיפול נמרץ
נושאים נבחרים ברפואת ילדים
12:15-12:30 הפסקה, ביקור בתערוכה וצפייה בפוסטרים
12:30-14:00 הרצאות במושבים מקבילים 7-12
מחלות זיהומיות II
אנדוקרינולוגיה
נוירולוגיה והתפתחות הילד
נפרולוגיה וריאומטולגיה
רפואה דחופה
“לא קל לעיכול – סוגיות בעד ונגד בגסטרואנטרולוגיה ותזונה”- מושב בחסות חברת מטרנה
14:00-15:00 ארוחת צהרים