להגשת מענקי מחקר
לחץ כאן

חברי חיפ”ק הנכבדים,
במטרה להמשיך לתמוך ולקדם את המחקר הקליני ברפואת ילדים החליט ועד חיפ”ק לחלק גם השנה מענקי מחקר בנושאים שונים ברפואת הילדים (ללא הגבלת נושא).
סכומי המענק 5000-10000 ש”ח.
סה”כ יוענקו עד 5 מענקי מחקר.
בקשות למענקי מחקר זכאים להגיש רופאים בעלי תואר מומחה ברפואת ילדים או מתמחה ברפואת ילדים –  אשר הינם חברי חיפ”ק בשנתיים האחרונות, שנים 2017 ו-
2018 בלבד.

את הבקשות, כתובות בעברית או באנגלית, יש להגיש בלינק המופיע בראש העמוד, לא יאוחר מהתאריך 7.1.2018 (התאריך הקובע)
ועדת השיפוט (ועד חיפ”ק) תעריך את העבודות ותבחר את ההצעות הזוכות.

הצעת המחקר
את ההצעה, בעברית או באנגלית, יש לכתוב בגופן Times New Roman בגודל 12 , ברווח של 1.5 שורות ובשוליים של 2 ס”מ מכל צד.
1. תקציר הצעת המחקר: בעברית או באנגלית, בדף נפרד ועד עמוד אחד לכל תקציר.
גוף העבודה ייכתב בעברית או באנגלית ויכלול את הפרקים הבאים:

2. השערת המחקר, מטרותיו וחשיבות התוצאות: עמוד אחד לכל היותר.

3. תכנית המחקר: אורכו של פרק זה לא יעלה על 3 עמודים בהצעת מחקר(לא כולל רשימת ספרות).
תכנית המחקר תכלול (עפ”י סדר זה):
א. רקע מדעי
ב. תכנית מפורטת של הניסויים הכוללת:
מערך המחקר
שיטות העבודה לביצוע המחקר (כולל פרטים על גודל המדגם והצדקתו)
חלוקת התפקידים והאחריות בין השותפים למחקר
הערכת זמן לביצוע כל שלב

ג. רשימת ספרות – עד ל 20 מובאות.

4. האמצעים העומדים לרשות החוקר: עמוד אחד לכל היותר. הפרק יכלול תיאור הציוד, הצוות, שיתוף פעולה עם חוקרים אחרים.

5. תקציב המחקר: עמוד אחד לכל היותר. התקציב יכול לכלול: משכורת להעסקת עובד (במשרה חלקית בדרך כלל), תקציב לחומרים וציוד מתכלה, חיות מעבדה, איסוף ועיבוד נתונים, הוצאות דיווח, תקורה (בגובה 10% מסה”כ התקציב לכל היותר). יש לצרף הסבר על סעיפי התקציב.
אין לכלול בתקציב הוצאות עבור רכישת ציוד קבוע, נסיעות לחו”ל ותשלומים למשכורת (מלאה או תוספת) לחוקרים השותפים להצעת המחקר.

6. קורות חיים ורשימת פרסומים: תיאור קצר של קורות החיים המקצועיים של כל אחד מהחוקרים.
כמו כן יש לצרף רשימה של עד 10 פרסומים אחרונים או כאלה הקשורים לנושא המחקר. אין לכלול תקצירים ופוסטרים.
מתן מענק המחקר מותנה בהצגת אישורי ביו-אתיקה.
אישור ביו-אתיקה (אישור ועדת הלסינקי) נדרש בכל מחקר בו נחקר אדם (בריא או חולה) או תאים או רקמות מאדם. כל ניסוי הכרוך בשימוש בבעלי חיים או בתאים ורקמות הנלקחים מבעלי חיים מחייב המצאת אישור הועדה לניסויים בבעלי חיים.

הצעה שתוגש לאחר המועד הקובע: 7.1.2018 בשעה 23:59 לא תתקבל לדיון.
הצעה שלא תוגש על פי הכללים שצוינו לעיל או שלא תכלול את כל הפרטים הנדרשים, עלולה להיות מוחזרת
ללא טיפול.
המענקים יחולקו בכנס חיפ”ק שיערך בתאריך 7.2.2018

בהצלחה,
ועד חיפ”ק

בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות הכנס: torkabi@paragong.com