מזכירות הכינוס:
תמר עורקבי
טלפון: 03-5767716
דוא”ל:torkabi@paragong.com

מזכירות רישום:
מירה טרופ
טלפון: 03-5767734
דוא”ל: mtropp@paragong.com

מזכירות ההסתדרות הרפואית (הר”י):
לבירור והסדרת תשלום דמי חברות בחיפ”ק לשנת 2014
ז’בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566.
טלפון: 03-6100444
פקס: 03-5753303