* לתכנית, תקצירים ומצגות

לתכנית הכינוס המלאה

* לצפיה במצגות הכינוס יש ללחוץ על כותרת ההרצאה על מנת להגיע לעמוד התקציר. בעמוד זה יהיה לינק בשם “View PDF” במידה והמרצה אישר את פרסום המצגת ולחיצה עליו תוביל לצפיה במצגת ההרצאה.

יום רביעי 4 בפברואר 2015

08:00 הגעה, הרשמה, ביקור בתערוכה וכיבוד

09:00 מליאת פתיחה:

            חלוקת פרסי הצטיינות

            הענקת אות יקיר חיפ”ק

            הרצאת יקיר חיפ”ק

10:15 הפסקה, ביקור בתערוכה וכיבוד

10:45 הרצאות במושבים מקבילים

12:15 הפסקה

12:30 הרצאות במושבים מקבילים

14:00 ארוחת צהריים