יום חמישי, 10 בספטמבר 2015
15:00 הגעה, הרשמה, קבלת חדרים
18:00 – 18:30 התכנסות, כיבוד וביקור בתערוכה
18:30 – 20:00 מושב 1
20:00 ארוחת ערב
21:30 אירוע ערב
יום שישי, 11 בספטמבר 2015
08:30 – 09:00 התכנסות וביקור בתערוכה
09:00 – 10:30 מושב 2
10:30 – 13:15 מושב 3
12:45 – 13:15 הפסקה וביקור בתערוכה
13:15 – 14:30 מושב 4
14:30 ארוחת צהרים
אחר צהרים חופשי
21:00 אירוע ערב