hipak-2017

לכניסה למערכת הרישום לחץ כאן
 דמי רישום: הרשמה מוקדמת
למשלמים עד לתאריך
15 בינואר 2017

הרשמה מאוחרת
למשלמים בין התאריכים 16.1.2017 – 05.02.2017 ולמשלמים במקום

* לאחר תאריך 6 בפברואר  2017 תתאפשר הרשמה במקום בלבד

חבר חיפ”ק ששילם מיסים לשנת 2017 ללא תשלום
במסגרת החברות בחיפ”ק
50 ₪
חבר כבוד ללא תשלום
במסגרת החברות בחיפ”ק
50 ₪
אינו חבר חיפ”ק 200 ₪ 250 ₪
מתמחה 100 ₪ 100 ₪
אח/אחות 100 ₪ 200 ₪
סטודנט – לא כולל ארוחת צהרים
(יש להציג אישור לימודים במעמד ההרשמה)
ללא תשלום – דמי הרישום כוללים השתתפות בהרצאות ובהפסקות בלבד ללא תשלום – דמי הרישום כוללים השתתפות בהרצאות ובהפסקות בלבד

דמי הרישום  כוללים: השתתפות בהרצאות, כיבוד בהפסקות וארוחת צהריים

* חברי חיפ”ק שטרם שילמו את המיסים לשנת 2017 מתבקשים לפנות להסתדרות הרפואית בטלפון 03-6100471
ולהסדיר התשלום מבעוד מועד.

מדיניות הרשמה וביטולים:
• ביטול השתתפות עד ה – 15.01.17 דמי רישום יוחזרו בניכוי דמי טיפול בסך 20%. לאחר תאריך זה, לא יוחזרו דמי הרישום.
• ביטולים יתקבלו רק בכתב. טפסים ללא תשלום לא יטופלו.

לשאלות ובירורים בנוגע לרישום לכינוס, ניתן לפנות אל:
מירה טרופ
טלפון: 03-5767734
דוא”ל: mtropp@paragong.com